Irányítási rendszerek

A környezet-, egészség-és biztonságpolitika szerves részét képezi a JUB vállalat üzletpolitikájának és szervezeti kultúrájának. A termékek és szolgáltatások minősége és a folyamatok folyamatos továbbfejlesztése a vállalat kulcsfontosságú stratégiai irányelvei közé tartozik. Ezen irányelvek megvalósítása a szabványoknak megfelelő, tanúsított integrált irányítási rendszerek segítségével történik.

ISO 9001: 2015

A JUB vállalat 1998 óta rendelkezik szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel. A bevezetett rendszer nagymértékben hozzájárult a folyamatok hatékony irányításához és a termékek minőségének biztosításához, illetve ezzel növelte a vevők megelégedettségét a termékek használata és a szolgáltatások igénybe vétele során.

 

ISO 14001: 2015
 

A JUB vállalat 2001-ben megkapta az ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítványt. A megszerzett tanúsítvány nagymértékben hozzájárult az alkalmazottak – beleértve a felsőbb szintű vezetést is – ökológiai tudatosságának növekedéséhez. A társaságnál folyamatosan gondoskodunk a negatív környezeti hatások megakadályozásáról és csökkentéséről. A környezetvédelmi programokat minden évben beleépítjük az éves és a fejlesztési tervekbe. A törvények által előírt követelményeknek teljes mértékben eleget teszünk és a folyamatos fejlesztésre összpontosítunk. A vállalat törekszik arra, hogy mint egyének is hozzájáruljuk a környezet megóvásához.

OHSAS 18001: 2007
 

2006-ban megkaptuk a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát. Az alkalmazottak biztonságáról és egészségéről való gondoskodás a vállalat egyik legfontosabb feladata. A biztonságos és egészséges munkakörnyezet növelte az alkalmazottak elégedettségét. A dolgozókat arra motiváljuk, hogy saját maguk is gondoskodjanak a munkahelyi biztonságukról és egészségük védelméről. Ezzel kapcsolatos észrevételeiket és kezdeményezéseiket jelentik a feletteseiknek, a biztonsági mérnöknek vagy anonim módon a dolgozói bizalminak.

ISO 50001: 2011

A szabvány legfőbb célja, hogy segítse a szervezeteket az energiahatékonyság javításához, az energiaköltségek csökkentéséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a szükséges rendszerek és eljárások létrehozásában. A szabvány meghatározza az energiagazdálkodási rendszer alapkövetelményeit, lehetőséget biztosítva a szervezetek számára arra, hogy kidolgozhassák új cégpolitikájukat, meghatározhassák céljaikat, figyelembe véve a törvényi előírásokat és a fontosabb energiaügyi szempontokat, a rájuk vonatkozó információkkal egyetemben.

Responsible Care Program (POR)

1999-ben csatlakoztunk a felelősségteljes magatartás programjához.

A felelősségteljes magatartás programja egy önkéntes nemzetközi kezdeményezés, melyet a vegyipari szövetségek fejlesztettek ki és fogadtak el azzal a céllal, hogy javítsák az alkalmazottak egészségére, a munkavédelemre és a környezetre gyakorolt hatások eredményességét, valamint bevonják a helyi közösségeket és azt, hogy ezek hogyan érzékelik az ipar jelenlétét. A felelősségteljes magatartás keretében fokoztuk az egészségről, a biztonságról és a környezetről való gondoskodást, jobban motiváltuk a dolgozókat a folyamatos továbbfejlesztésre és javítottuk a vegyiparon belüli és az azon kívüli kommunikációt.

 

ISO 9001(pdf , 92.51 KB)
ISO 14001(pdf , 92.93 KB)
ISO 50001(pdf , 91.52 KB)
OHSAS 18001(pdf , 91.98 KB)
A JUB Home painter program tipikus példákkal segíti a színárnyalat és struktúra kiválasztását.
JUBIZOL homlokzati rendszer vásárlása esetén ingyenesen elkészítjük az Ön épületének számítógépes szimulációját
Kapcsolat JUB Design Studio: JUB Kft. 2045 Törökbálint, Dulácska 1/c ;T: +36 23 511 240 E: budapest@jub.hu