Környezetvédelem

Az egészséges és biztonságos munkakörnyezetről és élettérről való tartós gondoskodás, valamint a korszerű környezetbarát technológiába történő befektetés az alapfeltétele a stabil és biztonságos jövő megteremtésének, amely a vállalat alábbi tevékenységeiben is megmutatkozik:

Egészség-és környezetbarát termékek kifejlesztése

A JUB vállalat gyártása majdnem teljes egészében víz alapú termékeken nyugszik, amelyek környezetbarát és egészségre ártalmatlan termékek.

Vizek védelme

A JUB alacsony ivóvíz felhasználó, ennek ellenére törekszünk az előállított termékek tonnánkénti vízszükségletének csökkentésére. A keletkezett technológiai hulladék vizet már több évtizede először vegytisztító majd biológiai tisztítóberendezéssel tisztítjuk.

Hulladékok kezelése

A hulladékkezelés során kulcsfontosságú a hulladékok keletkezésének elkerülése és az újból történő felhasználásuk a gyártási folyamat során. Már évek hosszú során át szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ami lehetővé teszi a hulladékok feldolgozásra vagy energiahasznosításra történő átadását, amely elsőbbséget élvez az elhelyezéssel szemben.

A Szlovén Köztársaság területén a termékeinkkel együtt piacra kerülő csomagolásra vonatkozóan biztosítva van a csomagolási hulladék előírásszerű kezelése, a Csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló rendeletnek megfelelően (SZK Hiv. Lapja, 84/06 sz. az összes módosítással és kiegészítéssel együtt).

A hulladék csomagolóanyag kezelésére vonatkozóan a JUB az Interseroh vállalattal áll szerződéses jogviszonyban.

Saját energiatermelés

A JUB már több évtizede állít elő elektromos áramot három kisebb vízerőműben, amellyel a videm-i és dol-i gyártás elektromos energia szükségletének mintegy egynegyedét ki tudjuk elégíteni.

A helyi közösséggel való együttműködés

A JUB intenzíven bekapcsolódik a helyi közösség fejlődésébe és ökológiai tevékenységébe. Dol községgel együtt kezdeményezői voltunk a közös biológiai tisztító berendezés megépítésének. A dol-i tisztító berendezés együttes teljesítménye 4000 populációs ekvivalens és a Dol Község kommunális szennyvízének tisztítására (70 %) valamint a JUB vállalat technológiai vizeinek tisztítására (30 %) szolgál.

Európai projektekben való közreműködés

A JUB vállalat már 1999-ben csatlakozott a felelősségteljes magatartás programjához (Responsible care) és így fokoztuk az egészségről, biztonságról és a környezetről való gondoskodást, tovább ösztönöztük az alkalmazottakat a folyamatos fejlesztésre és javítottuk a vegyiparon belüli és az azon kívüli kommunikációt is, amit már hosszú évek óta a POR tanúsítvánnyal és logóval igazolunk. A JUB a „Fenntartható energia – Európa” kampányban is partner. A „Fenntartható energia – Európa” az Európai Bizottság kezdeményezése az ”Intelligens energia – Európa 2003-2006” program keretén belül, amely hozzájárul az Európai Unió megújuló energiaforrások, energia-hatékonyság, tiszta szállítás és alternatív üzemanyagok területére vonatkozó energiapolitikája által kitűzött célok eléréséhez. A Dol pri Ljubljani új Technológiai Fejlesztési Központ fejlesztési projektjével, amely már önmagában jelentős mértékben hozzájárul az energetikailag megújuló és biztonságos rendszerek továbbfejlesztéséhez, a JUB a Ljubljanai Egyetemmel együttműködve is a „Fenntartható energia - Európa 2005-2008” partnerévé vált.

 

A JUB Home painter program tipikus példákkal segíti a színárnyalat és struktúra kiválasztását.
JUBIZOL homlokzati rendszer vásárlása esetén ingyenesen elkészítjük az Ön épületének számítógépes szimulációját
Kapcsolat JUB Design Studio: JUB Kft. 2045 Törökbálint, Dulácska 1/c ;T: +36 23 511 240 E: budapest@jub.hu